Werkzaamheden

De taken van de wildbeheereenheid (WBE) liggen op het gebied instandhouding, bescherming en verzorging van fauna en verantwoorde bejaging zoals:
 • Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers
 • Bemiddelen bij aankoop van poot- en zaaigoed t.a.v. wildakkers
 • Bemiddelen inzake het verlenen van de vereiste vergunningen en aktes
 • Bestrijden van wildschade
 • Contact en overleg met relevante organisaties
 • Exploitatie gebouwen op Landgoed Tandem
 • Geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
 • Houden van toezicht in het veld
 • Inventarisatie (telling/afschot) van fauna en registratie hiervan
 • Onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen en knotwilgen
 • Organiseren van schietoefeningen en wedstrijden
 • Organiseren van jaarlijkse natuur- schoonmaakdag
 • Periodiek overleg met Provinciaal bestuur van de KJV
 • Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren
 • Verzorgen van verhuurcontracten van collectief gehuurde jachtrechten


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.