Europese Natuurherstelwet komt er toch, FACE ziet kansen


De Europese Natuurherstelwet gaat er uiteindelijk toch komen. Afgelopen maandag 17 juni stemden de ministers van milieu uit de 27 lidstaten over de wet, nadat Oostenrijk had aangegeven het plan toch te zullen steunen. Met de wet wil de Europese Commissie (EC) de natuur in Europa herstellen. De agrarische sector was fel tegenstander van de beoogde plannen. Zij ervaren de strengere milieuregels als een bedreiging voor hun bedrijven. De Europese koepelorganisatie FACE, vertegenwoordiger van de nationale jagersverenigingen, is beduidend milder over de Natuurherstelwet en ziet zelfs kansen.


FACE roept al jaren dat bij het in standhouden en verbeteren van populaties gewerkt moet worden aan biotoopverbetering in plaats van aan beschermingsmaatregelen voor diersoorten. Biotoopherstel is essentieel voor gezonde dierpopulaties. Jagers doen al heel veel aan biotoopverbetering en krijgen volgens FACE met de deze week aangenomen Natuurherstelwet de kans om zich hiermee sterker te profileren.


Wel hangt een en ander natuurlijk wel af van de manier waarop de wet in de verschillende lidstaten wordt geïmplementeerd in de nationale wetgeving. De nationale overheden hebben 24 maanden om hun nationale plannen voor de Natuurherstelwet in te dienen; deze moeten dan vanaf zes maanden daarna ten uitvoer worden gebracht.


Motie Van Campen


In de Tweede Kamer kwam het nieuws over de aangenomen Europese Natuurherstelwet donderdag 20 juni aan de orde in de vorm van een ingelaste vergadering, waarin VVD’er Van Campen een motie indiende. Strekking van de – dezelfde dag aangenomen – motie is dat natuurherstel een serieuze opgave is, maar dat natuur niet geholpen is bij verdere juridificering en een opeenstapeling van verdere wet- en regelgeving. Van Campen verzoekt de regering om straks bij het opstellen van het nationale Natuurherstelplan geen aanvullende nationale regels en restricties in te bouwen en nadrukkelijk rekening te houden met de lastendruk en het gelijke speelveld met andere Europese landen.


‘Met tegenzin’ tegen


Nederland, Italië, Polen, Zweden, Finland, Hongarije steunden maandag de wet bij de stemming in Luxemburg niet. België onthield zich van stemming. Nederland trok eerder al haar steun voor de wet in, na de massale boerenprotesten. Begin maart liet demissionair minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof weten ‘met tegenzin’ tegen de wet te stemmen. Dit omdat Nederland niet aan de stikstof- en waterkwaliteitsdoelen zou kunnen voldoen, en er mogelijk nog meer onhaalbare doelen bij zouden komen.


Nadruk op habitatverbetering


Het is voor het eerst dat er vanuit de EC tijdgebonden verplichtingen voor het herstellen en inrichten van habitatten – zowel binnen als buiten Natura 2000 gebieden – worden aangeduid. Ook worden er specifieke indicatoren voor biodiversiteit voor niet-beschermde leefgebieden (bijvoorbeeld land- en bosbouwgebieden) benoemd. Ook ligt er de verplichting om daar waar rivieren een barrière vormen voor het floreren van diersoorten, voor een oplossing te zorgen. De focus bij alle maatregelen ligt heel nadrukkelijk op habitatverbetering en niet op maatregelen voor specifieke soorten.


Geen obstakel


Dit is ook precies het punt waar FACE kansen ziet; met name het klein wild zal volgens de jagerskoepel gaan profiteren van de Natuurherstelwet. Met deze Natuurherstelwet wordt er ook verwacht dat er voldoende gelden worden vrijgemaakt voor boeren en landeigenaren om dit natuurherstel in te kunnen zetten. Het bij het herstellen, opnieuw inrichten en garanderen van de kwaliteit en kwantiteit van leefgebieden voor diersoorten die onder Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn (annex II, IV & V) vallen. In veel van deze leefgebieden voelt klein wild zich thuis, stelt FACE. De internationale Natuurherstelwet zou geen obstakel hoeven vormen voor de jacht of jagers.


Het bericht Europese Natuurherstelwet komt er toch, FACE ziet kansen verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 21-06-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.